Arbetsterapi

En grundläggande tanke inom arbetsterapi är att människor behöver kreativa, produktiva och lekfulla sysselsättningar.

Vi upplever ”kreativiteter” som viktiga när de är meningsfulla i sitt sammanhang, man brukar benämna detta för ”KASAM” – känsla av sammanhang. Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar hela livet samt en autonom, social varelse som mår bra av att utföra aktiviteter i samspel med andra. Hälsan kan faktiskt påverkas genom aktivitet och handling.

Även om man efteråt inte minns vad man gjorde sitter själva känslan kvar i kroppen i många timmar, ibland i flera dagar. Vem minns inte känslan i kroppen efter en härlig danskväll eller en hänförande operaföreställning? Lyckan efter första barnet, minnet efter sitt bröllop, doften av nybakt bröd och känslan i händerna när man åstadkommit något kreativt är oförglömliga känslor.

När initiativförmågan sviktar och orken sviker är det bra om anhöriga eller personal hjälper personen att fortsätta med sina vanliga aktiviteter i vardagen, vi kallar det för ADL – aktivitet i dagliga livet.

Man mår bra när man utövar dessa aktiviteter och behovet är både biologiskt o psykologiskt. Delaktighet i en aktivitet ger individen tillfredsställelse och utveckling av sina kapaciteter samt en känsla av självförverkligande.

Tillsammans skapar vi nya behagliga stunder som ger välbefinnande i flera timmar – ibland flera dagar efteråt. Vi fotograferar och dokumenterar de kreativa stunderna och spar dessa i en levnadskalender med små kommentarer om vad som hänt. Deltagaren kan på så sätt både uppleva stunden igen och kan också visa omgivningen, de anhöriga och andra vad de gjort den senaste tiden. Det blir ett fint diskussionsunderlag!