Musik

Musik och minnen

”Mina egna erfarenheter av musik är mycket starkt relaterat till barndomen. Skolavslutningarna med psalmerna i kyrkan, gamla svenska melodier som mamma sjöng när hon lagar mat, mormors kända sånger från 40-talet, min egen röst när jag känner att den bär i en kör – tillsammans med andra låter det fantastiskt! Att känna vibratot i bröstkorgen när man träffar rätt ton känns ända ned i tårna.”
Susan Karlkvist

Det är tydligt att musik i många situationer fungerar som starka minnesmarkörer och hjälper till vid inprägling av minnen och för senare minnesåtkomst samt reproduktion av minnen.

Musikterapi

Musik kan användas på olika sätt, till exempel terapeutiskt inom sjukvården, vid olika sjukdomstillstånd. De som inte har tal- eller kommunikationsförmåga kan istället uttrycka sig genom att slå på olika instrument, anpassade efter deras behov.

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan och ger även en intellektuell och emotionell påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.

Gemenskap

En mer allmän effekt som kan åstadkommas med musik är påverkan på social interaktion. Musik befrämjar i allmänhet den sociala samverkan i en grupp, och påverkar också känslan av gemenskap. ”Musik förenar” är ett gammalt uttryck som mycket insiktsfullt beskriver detta faktum.

Musik är ett sätt att kommunicera, etablera ömsesidig kontakt och gemensamt skapande. Förutom att ljudvibrationer har direkta verkningar på psykologiska och fysiologiska funktioner kan kroppen påverkas av ljud och musik på flera sätt: hudens elektriska motstånd förändras, liksom andnings- och pulsfrekvensen samt den generella aktivitetsnivån. I allmänhet har rytmisk musik en stimulerande och upplyftande effekt, medan lugn och långsam musik kan dämpa och lindra spänning och smärta.

Allsång med musikterapeuter

Vi erbjuder allsång, att hjälpa både de boende och personalen att starta en kör. Sånghäften och medföljande CD finns att köpa, där både tempo och tonart anpassats till de äldres röstförmågor och fysiska kapacitet.

Musikterapeuter finns till förfogande. Musik från 20-30-40-talet finns att köpa till mycket förmånliga priser. Individuell musikterapi går att ordna för den boende som önskar.

 

”Gunnar, 102 år kommer varje fredag till allsången. Han deltar inte aktivt men han sitter och ler hela timmen. Ögonen glittrar och efteråt rullar han fram till mig och säger: jag uppskattar verkligen det du gör – även om jag själv inte sjunger. Jag kommer gärna varje vecka på din musikstund, det berikar mitt liv!”

”Har aldrig gillat att sjunga. Plötsligt sitter jag här och trallar med mina kollegor och har KUL på jobbet. Får man det?!”
Undersköterska, 44 år, Ropsten