Litteratur

En stunds högläsning ur svenska klassiker är både lugnande och stimulerande.

Att läsa en bok ”live” för de boende, med möjlighet till en stunds eftertanke och samtal efteråt, skapar en meningsfull tillvaro. Högläsning med korrekt uttal, som det skall läsas enligt den ”gamla skolan” skapar en meningsfull tillvaro för den äldre generationen!

Känslan av sammanhang, ”KASAM”, återupprättas i vardagen. En Silviasyster, med demens som specialområde, läser de texter som får de äldre att minnas sin barndom, sin uppväxt, miljön de växte upp i, där barnen föddes och sedan flyttade hemifrån. Deltagarna får önska olika stycken, det kan vara dikter, prosa eller en text som får dem att minnas sin ungdoms första kyss.