Ergoliv – ta en kul tur med oss!

Konst, musik och poesi – kreativa och sociala stunder berikar vår vardag!

Musik, konst, teater, dans och kultur är berikande, inte bara för själen. Forskning visar att stresshormonerna sjunker när vi utövar eller åskådar något kulturellt, att halten av ”må-bra-hormon” stiger och vi blir lugnare och gladare. Sömnen blir bättre och vi får mer aptit och orkar mer.

Kultur främjar hälsan och människans välbefinnande. De som regelbundet går på teater, opera och andra kulturella aktiviteter lever längre, har bättre hälsa och mår mycket bättre psykiskt.

Stimulering av äldre människor minskar deras beroende av mediciner och ökar livsglädjen. De klarar ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) bättre och behöver mindre hjälp med sina sysslor. Personalen på äldreboendet får mer tid över och kan istället fokusera på att planera och uföra aktiviteter tillsammans med de boende.

Vi levererar inte tjänster – vi levererar känslor.

”För något år sedan startade en vision hos mig. Som projektledare ansvarade jag för aktiviteter vid ett flertal äldreboenden i Stockholm. Vårdpersonalen hann knappt med den dagliga omvårdnaden. Planering, utförande och uppföljning av aktiviteter blev ofta eftersatt. VAD skulle man göra med de boende? HUR och NÄR?

Jag såg ett stort behov av stimulering och aktivering och tanken slog mig – varför inte turnera med kultur?! Ergoliv föddes som ett komplement till vården.”

Susan Karlkvist, Ergoliv initiativtagare

 

”Här kan du se vad jag målat! Det är mitt barndomshem i Småland. Jag bodde där på trettitalet. Tänk, vi fick inte hålla på med konst på den tiden, för det ansågs vara ‘konstigt’. Vad glad jag är för att jag fick prova det här…!”
Per, 89 år, Karlaplan